Segment izolacyjny można wykonać w wielu wariantach. Poniżej pokazano trzy przykładowe


Wariant II –„ z folią falistą”
`

Wariant III – z „ulownicą”

Wariant IV – z „cylindrami”
Badania

Aby zweryfikować przedstawioną koncepcję przeprowadzono badania wstępne. Zrealizowano je z użyciem „ komory termicznej”. Badania miały charakter porównawczy i polegały na pomiarze różnicy temperatur powietrza w komorze termicznej i poza nią dla różnych konfiguracji jednej ze ścian komory.


Wyniki badań

Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają poprawę termoizolacji okna tradycyjnego po wprowadzeniu do jego wnętrza segmentu izolacyjnego. Współczynnik przenikania ciepła ulega redukcji o około 42%. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano segmenty izolacyjne wypełnione powietrzem atmosferycznym.

Uwaga: Prezentowane rozwiązanie zostało zgłoszone jako Wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym RP 
(„Segment izolacyjny” Wp. 27082 – 08-11-2018)